Azərbaycanda əlilliyin təyin edilməsi ilə bağli yeni hüquqi mexanizmlərin tətbiqi sahəsində vəziyyətin qiymətləndirilməsi üzrə hesabat

Azərbaycanda əlilliyin təyin edilməsi ilə bağli yeni hüquqi mexanizmlərin tətbiqi sahəsində vəziyyətin qiymətləndirilməsi üzrə hesabat